Algemene voorwaarden

Wij van Party Purmerend moeten ondanks onze goede service toch ook voorwaarden stellen aan het gebruik van onze producten. U kunt hieronder onze algemene voorwaarden lezen.

• Al onze prijzen zijn zonder BTW, omdat wij onder de kleine ondernemingsregeling van de Belastingdienst vallen.
• De bezorgkosten – het bezorgen en ophalen van de gehuurde goederen – komen voor rekening van de huurder. Bezorgkosten voor de gemeente Purmerend bedragen 25 euro,. Buiten de gemeente Purmerend berekenen wij 27,50 euro plus een vergoeding per km.

• Het is de huurder verboden de gehuurde goederen aan derden ten gebruikte af te staan, het te bezwaren of te verhuren.
• Onze verhuurde goederen (m.u.v. partytenten) mogen niet nat worden en veroorzaakte schade door wateroverlast, regen e.d. is voor rekening van de huurder. De partytent moet wel schoon en droog ingeleverd worden.
• Breuk/schade of verlies van de gehuurde goederen worden door ons berekend op basis van de dan geldende vervangingswaarde.
• Na ontvangst of na levering van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging. Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend.

• Alle verhuurde goederen zijn na afgifte of aflevering niet meer door verhuurder verzekerd.
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door de gehuurde goederen.
• De huurder is aansprakelijk voor eventueel benodigde vergunningen.
• Alle gehuurde goederen worden schoon geleverd en ook weer schoon terugverwacht. Niet gereinigd materiaal wordt aan huurder tegen kostprijs in rekening gebracht.

• Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
• Betaling geschied contant tenzij anders is overeengekomen.
• Alle geleverde goederen zijn en blijven eigendom van de verhuurder.

•Party Purmerend behoudt altijd het recht om door weersomstandigheden alsnog af te zien van de al afgesproken verhuur van goederen, mede omdat hier mogelijk de veiligheid in gevaar komt (denk hierbij bijvoorbeeld aan harde wind en het opzetten van partytenten).